Dag: 13 september, 2018

Hur fungerar Börssignalers betygssystem?

Hur fungerar börssignalers betygssystem?

Hur fungerar Börssignalers betygssystem? Betygssystemet är framtaget för att på ett tydligt sätt indikera huruvida en aktie är fördelaktig att äga vid ett givet tillfälle eller om den bör undvikas. Bakomliggande analys Betygssystemet är uppbyggt av flera underliggande modeller som analyserar prisrörelser, trend, momentum, relativstyrka samt beteendevetenskapliga anomalier i underliggande aktie/marknad på flera olika tidshorisonter. …

Hur fungerar börssignalers betygssystem? Läs mer »

Scroll to Top