Bakgrund

Bakgrund

Börssignaler är fött ur ett genuint intresse för handel och investeringar i aktier. Vi som är delägare har lång erfarenhet av investeringar i olika finansiella tillgångar och har ett brinnande intresse för att kontinuerligt skapa attraktiv avkastning.

Börssignalers historia startade med att vi under 2014 tog fram en prototyp för automatiserad aktieförvaltning utifrån kvantitativa regelverk. Vi testkörde modellerna i vår egna aktiehandel med mycket goda resultat och började informera våra Twitterföljare om vårt projekt under våren 2015. Vi upptäckte snabbt att det fanns ett stort behov hos småsparare att förenkla investeringsprocessen och förbättra förutsättningarna för att tjäna pengar på aktiemarknaden. Vi sporrades av mottagandet på Twitter och började vidareutvecklade Börssignaler till att bli den fullfjädrad portföljtjänst det är idag (2018).

Avkastning
Backend

Inledningsvis erbjöd vi köp-och säljsignaler på enskilda aktier på en daglig basis. Ett sorts stöd för daytrading eller för mycket aktiva investerare. Köp- och säljsignalerna kompletterades sedermera med ett regelverk för hur en hel portfölj skulle sättas samman. Det blev sedan starten för portföljtjänsten AVANCERAD, där signaler kommer på daglig basis och handel sker kontinuerligt.

Många efterfrågade en tjänst där man inte behövde vara dagligt aktiv och ha en beredskap att hela tiden köpa och sälja på sitt konto. Vi hade redan då börjat arbeta med att rangordna aktier utifrån de kvantitativa parametrarna. Vi tog intryck av bland annat den metodik den internationellt kände investeraren Gary Antonacci redovisar i sin bok ”Dual-Momentum Investing”, och utvecklade sedemera vårt rankingverktyg.

Verktyget kom sedan att ligga till grund för de portföljtjänster som i dag handlas månadsvis. Till grund för dessa tjänster ligger statistiska studier av utfall för aktier som uppnår olika rank i vårt rankingverktyg. Först lanserades månadstjänsten för stora bolag listade på Stockholmsbörsen. Den kompletterades sedan med småbolag, USA stora bolag och aktier som ingår i OMXS30-indexet, dvs de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Vi har länge ansett att det råder en informationsasymmetri på aktiemarknaden, där stora aktörer utnyttjar småsparares okunskap i syfte att sälja dyra fondprodukter som inte alltid skapar värde till kunden. Vi känner oss därför stolta att kunna erbjuda småsparare möjligheten att skapa sin “egna fond”, till en lägre kostnad, samtidigt som den förväntade avkastningen har förutsättningarna att slå de flesta aktivt förvaltade fonderna. Vår målsättning är att med hjälp av Börrsignaler förenkla investeringsprocessen, och göra det möjligt för dig att ta kontroll över din finansiella framtid.

Hösten 2018 går vi in i en ny fas, där vi planerar att lansera vårt erbjudande mot en bredare kundkrets. Något vi tycker ska bli väldigt spännande. Vi hoppas du vill hänga med på resan mot högre avkastning!

Mikael Jonasson

Mikael Jonasson

Grundare och delägare