Hänger lönsamhet och tillväxt ihop med aktiekursens utveckling?

Hänger lönsamhet ihop med aktiekursens utveckling?

På Stockholmsbörsen finns det över 750 bolag. Skillnaden mellan de noterade bolagen är stora, från lokala småbolag med ett börsvärde på 45 miljoner till stora internationella drakar med ett börsvärde på över 640 miljarder (>14 000x större). Förutom börsvärde finns det andra stora skillnader mellan börsbolagen. Visste du exempelvis att endast 25 procent (200 av 750) av alla bolag är lönsamma och växande?!

Hänger lönsamhet och tillväxt ihop med aktiekursens utveckling och borde jag låta bli att investera i olönsamma bolag frågar sig då vän av ordning.

Först och främst anser jag att man bör diskutera risk. Risk kan definieras på många olika sätt där permanent förlust är en typ och en mycket viktig sådan. Permanent förlust uppstår när du kommit till ett tillfälle då du aldrig kommer kunna få tillbaka din initiala investering, oavsett hur lång tid du väntar och oavsett om du kan tänka dig att investera mer eller ej. Det kan bero på uppköp, avnotering, utspädning i och med nyemissioner eller helt enkelt konkurs. Risken för permanent förlust är betydligt större i olönsamma bolag än i växande och lönsamma bolag.

Den viktigaste kunskap jag samlat på mig sedan mitten av 90-talet är att minimera förluster och spekulera mindre. Mina handelsregler är i dag mycket tydliga. Minst 85 procent av samtliga investeringar skall vara i kvalitativa bolag (lönsamma och växande), övriga får vara av spekulativ karaktär (dock max 5 procent i ett enskilt bolag) – ofta sker sådana investeringar i mindre tillväxtbolag som ännu inte uppnått lönsamhet exempelvis vid nyintroduktioner.

Tillbaka till frågan avseende aktiekursens utveckling och kvalitet på bolaget. Tittar vi tillbaka 12 månader så uppvisar mer än 37 procent av alla bolag på stockholmsbörsen en negativ utveckling avseende aktiekurs. Av de olönsamma bolagen är 60 procent av dem på minus. Av de lönsamma enbart 26 procent!

Bilden är tydlig och går i linje med många studier och egen erfarenhet vilket innebär att jag ser få anledningar att köpa ett icke kvalitativt bolag vare sig på kort eller på lång sikt. Risk/Reward för den investeringen är helt enkelt för dålig.

Okej – om jag nu gör arbetet med att filtrera ut kvalitativa bolag så finns det fortfarande över 200 bolag kvar att välja på. Hur vet jag vilka jag ska investera i – kan jag inte bara köpa en indexfond?

Indexfonder är bra ur perspektivet att de generellt sett är billiga då de förvaltas passivt och ger en god diversifiering. Det finns däremot flera negativa saker i min mening med indexfonder.

  • Indexfonder är generellt viktade utifrån börsvärde vilket enligt många studier och egna erfarenheter inte är en fördel. Bara för att ett bolag är stort innebär det inte att det idag är vare sig lönsamt eller har positiv tillväxt, varför övervikta mot ett stort bolag med negativ lönsamhetstillväxt och undervikta ett lönsamt och växande mindre bolag med goda framtidsutsikter?
  • Indexfonder tar ej hänsyn till huruvida en aktie befinner sig i positiv trend eller ej, detta medför att en indexfond vid varje givet tillfälle håller ett antal svaga kort som drar ner den genomsnittliga avkastningen på fonden markant.
  • Indexfonder är i sin natur oflexibla och passivt förvaltade vilket innebär att innehaven är fasta utifrån vilka bolag som ingår och till vilken vikt.

I vissa långsiktiga investeringar är indexfonder inte helt fel (ex. pension), framförallt inte om man själv justerar exponering mellan aktier/räntor vid förändring i primärtrend. Däremot finns det få anledningar att investera aktivt i indexfonder, framförallt om man tycker det är roligt och intressant med aktier.

En stor svårighet för många är däremot att besluta vilka aktier som bör köpas och hur man håller koll på att de fortfarande är kvalitativa och ”starka kort” löpande. Även om man har kunskap för att göra det är det svårt att vara konsekvent och det tar även mycket tid i anspråk vilket ofta är en bristvara i vardagen.

Dessa problem har vi löst och med hjälp av vår plattform hjälper vi dig både med det initiala urvalet samt de löpande justeringar som behöver göras.

Mikael Jonasson

Mikael Jonasson

Grundare av Börssignaler.se

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Lämna en kommentar

Hänger lönsamhet och tillväxt ihop med aktiekursens utveckling?

Scroll to Top