Hur bra koll har du på dina fonder?

Få investerare lägger samma energi på sina fondinvesteringar som de gör på sina aktiva aktieinvesteringar. Egentligen är det ganska konstigt då många investerare har betydligt större kapital bundet i olika pensionslösningar och fondkonton än vad de har i fritt tillgängligt kapital för aktiemarknaden.

En av anledningarna tror jag är att det är svårt att få en total överblick över alla olika fondkonton samt att olika pensionsförsäkringar har hårt styrda val vilket gör det svårt att följa en fondstrategi fullt ut. Vidare erbjuds det väldigt få stöd för att kunna arbeta med en aktiv fondstrategi utan man nöjer sig ofta med en mixfond eller instegslösning vilket sällan är lönsamt.

Som ett första steg i vårt arbete med att förbättra och förenkla vår marknadsbevakning lanserar vi nu ett komplett stöd för marknadsallokering – anpassat för dina fondkontonStödet fungerar utmärkt oavsett vilken bank och pensionslösning du har, självfallet fungerar det även utmärkt att applicera på ditt PPM samt på ditt fria sparande i fonder.

Syftet med förbättringen är att förenkla för dig som sparare att få kontroll över hela din ekonomi, inte enbart dina aktieinvesteringar.

Målet är att skydda ditt kapital mot större marknadskorrektioner men samtidigt säkerställa att du följer med den starkaste marknaden uppåt i goda tider.

Priset för tjänsten är noll och ingår från och med november 2018 i vår grundtjänst.

Tajming. Efter snart 10 års uppgång på börsen sedan finanskrisen och i och med pågående marknadsturbulens finns det stor anledning att ha en strategi på plats – även för ditt fondsparande. Därav väljer vi att addera denna funktion nu – och inte avvakta till dess vi har ett komplett allokeringsstöd på plats i vår handelsplattform.

Fondstrategin, som bygger på vår marknadsbevakning, är mycket enkel att följa och tar enbart någon minut i anspråk varje månad. Du erhåller varje måndag morgon aktuell rekommendation och kan således själv välja när du vill genomföra ombalansering av din portfölj – vår rekommendation är en gång per månad, lämpligen vid månadsskiftet.

Strategin bygger på att varje månad allokera (välja) de två fonder som fått bäst betyg enligt vår marknadsbedömning. I det fall en av fonderna inte uppfyller ett av grundkraven, exempelvis en positiv pristrend, hålls den delen istället i kontanter.

Historiska tester har påvisat ytterst goda riskjusterade resultat. Eg. dubbelt så hög avkastning som börsen över tid men till halverad volatilitet och 1/5 av historisk nedsida. Antalet positiva månader uppgår till cirka 70% och den aktiva riskhanteringen reducerar marknadsrelaterad nedsida med över 80%.

Aktuell fondallokering

För åtkomst till aktuell fondallokering krävs det att du är kund. Bli kund!

Fondstrategin urval är begränsat till följande fondkategorier;

  • Sverige Indexfond
  • Sverige Småbolagsfond
  • USA indexfond
  • Global Indexfond
  • Lång räntefond
  • Kort räntefond
  • Likvidfond (kontanter)
Mikael Jonasson

Mikael Jonasson

Grundare av Börssignaler.se

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Lämna en kommentar

Hur bra koll har du på dina fonder?

Scroll to Top