Hur du använder fondportföljen

Jag har utvecklat en mycket aktiv fondportfölj för sparande på olika fondplattformar. 

Vad menar jag med “fondplattform”? De flesta har t.ex. sparande inom Premiepensionen. Premiepensionen har en fondplattform. Många har också fondsparande inom tjänstepension. Inom tjänstepension finns många olika fondplattformar. Slutligen sätter många via sin bank in pengar i fonder som regelbundet sparande eller engångsinsättningar. Beroende på vilken bank eller på vilken plattform man har sitt sparande så erbjuds man olika urval fonder. Ingen är den andra lik.

Så enkelt som möjligt

Jag valde därför att göra fondportföljen enkel så att den ska gå att använda på de flesta plattformar. Jag använder den själv på tre olika plattformar. Jag valde att välja fonder från 7 olika marknader:

Svenska aktier

Bred indexfond
Småbolagsfond

Utländska aktier

Global indexfond
USA indexfond

Svenska räntor

Räntefond med lång löptid
Räntefond med kort löptid

Så här gör du

Min tanke är att samtidigt som jag köper och säljer aktier i mina aktieportföljer så lägger jag också ordrar för att byta fonder. Det förenklar att göra allt samtidigt. Det är inte nödvändigt att du exakt följer mitt tidsschema.

Det går ut ett mejl med aktuell allokering varje vecka om du t.ex. missat ett månadsskifte.

Mitt råd är att inte byta oftare än en gång i månaden, eftersom vid varje byte så hamnar du utan avkastning under den tid det tar att genomföra bytet, normalt 2-3 dagar.

Det varierar litet mellan de olika plattformarna. Jag har medvetet valt att hålla mig borta från utländska fonder då de oftast bidrar till att förlänga fondbytesprocessen.

Det kostar normalt sett inget att byta fonder, men baksidan är att det tar tid och att den tiden kan kosta lite.

För den som undrar så tar resultatet hänsyn till +1 dag förskjutning i fondbytesprocessen vilket innebär att bytet sker till morgondagens stängningskurs. Beroende på plattform kan ytterligare en eller två dagar uppstå men beräknas bli försumbar sett till fördelarna med att arbeta aktivt med sin marknadsexponering.

Fondmarknaden är för den oinvigde allt annat än enkel att förstå. Det är svårt att förstå vad som är vad och ännu svårare är det att kunna avgöra vad som är en bra fond. Min utgångspunkt har varit att det ska vara en låg avgift och jag ska veta vad fonden investerar i. Valet faller naturligt på indexfonder när det gäller aktier utom i svenska småbolag, där det knappt erbjuds indexfonder. I räntefonder är det litet enklare med mindre spridning mellan förvaltare.

Jag hjälper dig välja fonder

För att förenkla för dig så tänkte jag dela med mig vilka fonder jag själv väljer ut på olika plattformar. Först vill jag dock berätta vilka fonder som har använts när jag utvecklade modellen. Jag ville välja fonder som var representativa för marknaden, som hade lång historik och som var registrerade i Sverige. Dessa fonder valde jag:

[table id=14 /]

Fondval beroende på bank/mäklare

Nedanför kan du välja vilken bank eller mäklare du använder och då få upp relevanta alternativ till de jag själv använt vid framtagande av modellen. Samtliga fonder har valts ut för att matcha de fonder som modellen är uppbyggd på samt för att hålla ner avgifter till ett minimum.

Är du redo att ta ett aktivt ansvar över dina fondinvesteringar?

Om du saknar någon fond på din fondplattform, har synpunkter på hur jag valt fonder eller har någon fråga om fondportföljen är du välkommen att höra av dig på chatten på hemsidan!

Mikael Jonasson

Mikael Jonasson

Grundare av Börssignaler.se

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Lämna en kommentar

Hur du använder fondportföljen

Scroll to Top