Kan man förutspå kursrörelser med teknisk analys?

Kan man förutspå kursändringar med teknisk analys?

Många verkar tro detta, framförallt nybörjare, och många aktörer försöker tyvärr också profitera på att sälja modeller/tjänster som sägs förutspå kursrörelser.

Enligt mig är det totalt OMÖJLIGT att förutspå framtida kursrörelser konsekvent över en längre tidsperiod. Ingen, vare sig experter, traders eller analytiker vet vad morgondagen har att erbjuda och vi har vid åtskilliga tillfällen sett totalt motsatta rörelser mot vad som ”teoretiskt” borde ha skett. Närmst i minne är börsens reaktioner på USA-valet (Trump) och brittiska folkomröstningen avseende utträde ur Europeiska unionen (Brexit).

Agera reaktivt inte proaktivt!


Far more money has been lost by investors preparing for corrections than has been lost in corrections themselves” – Peter Lynch

Jag vill påstå att enda sättet att använda teknisk analys lönsamt är genom att REAGERA efter något har hänt – att följa med en rörelse – inte försöka förutspå den!

Investering med hjälp av teknisk analys är således ett av väldigt få fall det är bättre att vara reaktiv än proaktiv.

Fundamental vs teknisk analys – en omöjlig kombination?

Det finns eg. två huvudgrupper av analytiker/investerare.

  1. De med fokus på fundamental analys.
  2. De med fokus på teknisk analys.

Dessa två grupper kommer ofta inte så bra överens då metoderna i många fall motsätter sig varandra. När ett bolag börjar se intressant ut ur fundamentala aspekter för en långsiktig investerare vill en teknisk investerare inte röra bolaget ens med tång då det befinner sig i nedtrend och har fruktansvärt negativt momentum (såvida man inte är en oerfaren teknisk investerare som snittar ner sig genom att köpa fallande knivar – gärna i förhoppningsbolag – dessa investerare blir dock sällan långsiktiga och går sällan från oerfaren till erfaren då de tyvärr slutar investera helt efter några större förluster).

Jag har personligen varit med relativt länge. Under mitten av 90-talet började jag handla frekvent och har under min karriär som investerare fokuserat på både fundamental analys och teknisk analys, märkligt nog har jag inte kombinerat dessa på ett bra sätt – något jag numera är starkt övertygad om är rätt väg att gå.

I dag kombinerar jag fundamental analys och teknisk analys med mycket goda resultat.

Innan teknisk analys ens får lyftas in i bilden filtrerar jag fram en bruttolista på bolag som uppfyller ett tiotal grundläggande fundamentala villkor ex. lönsamhet och tillväxt.

Därefter applicerar jag den tekniska analysen för att finna bra ingångslägen för både kortsiktiga (veckor-månader) och långsiktiga positioner (år). Min tekniska analys försöker inte förutspå kursrörelser utan min fokus är att hoppa på i ett så tidigt skede som möjligt när en ny trend eller sekundärtrend (trend i trenden) etableras. Inte innan och inte efter utan enbart när risk/reward och alla parametrar står rätt. Jag agerar således uteslutande REAKTIVT och inte proaktivt.

Detta sätt att investera med fundamentalt starka bolag i botten och därefter ta hjälp av teknisk analys för att pinpointa köp och försäljningar har visat sig vara mycket lönsamt och arbetssättet utgör grunden för all min handel idag.

Applicerar man också en bra riskhanteringsmodell och bygger en kvantitativ modell av detta vilken eliminerar subjektiva beslut och känslor så har vi ett investeringsverktyg som borgar för mycket god avkastning och riskhantering – och där det bästa från både fundamental och teknisk analys arbetar sida vid sida.

Samtliga modeller och strategier oavsett aktivitet (daglig, månadsvis) som vi erbjuder via Börssignaler är baserade på detta tänk. Vi försöker således inte förutspå något och vi handlar aldrig i förhoppningsbolag utan fokus är investering i kvalitativa bolag vid rätt tillfälle – helt utan subjektiva beslut, girighet eller rädsla.

Är Du redo att ta nästa steg som investerare? Tveka inte – vi hjälper dig oavsett din tidigare erfarenhet!

Mikael Jonasson

Mikael Jonasson

Grundare av Börssignaler.se

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Lämna en kommentar

Kan man förutspå kursrörelser med teknisk analys?​

Scroll to Top