Misstaget som 9 av 10 aktiva investerare kommer att begå

Momentumeffekten, som är en huvudbeståndsdel i Börssignalers investeringsstrategier, är ett mycket enkelt koncept, men kräver disciplin för att lyckas med.

Vad betyder det? Jo, för att lyckas måste du klara det som många andra inte klarar av; att inte kortsiktigt jaga överavkastning. Det är nämligen en klassisk fälla som många går i. Man identifierar en strategi som gått bra historiskt och börjar följa den. Vad många däremot ofta missar i upphetsningen, är att titta litet mer detaljerat på den historiska utvecklingen.

Gör du det kommer du finna att strategin under förhållandevis långa perioder förväntas gå sämre än marknaden. I själva verket är det en förutsättning för att den ska kunna slå marknaden på längre sikt. Skulle den alltid prestera bättre, så skulle alla göra likadant och då skulle strategin gå precis som marknaden i stort. Marknaden i stort är ju endast är summan av allas enskilda köp- och säljbeslut.

En premiss för momentum-strategin är helt enkelt att alla INTE följer den slaviskt. Det är till och med så att en förutsättning för att momentum ska fungera över tid är att många finner det vara så mycket uppförsbacke emotionellt att under perioder prestera sämre än marknaden i stort, att de väljer att avbryta för att börja följa en annan strategi istället.

Vad är "momentumeffekten" egentligen?

Momentum är ett superenkelt koncept. Det bygger helt enkelt på att det som har ökat i pris historiskt tenderar att fortsätta öka i pris, medan det som minskat i pris tenderar att fortsätta minska i pris.

Vad som ter sig nästan löjligt enkelt på ytan blir snabbt komplext i detaljerna, eftersom förväntat resultat beror på vilka tidsperioder man tittar på, vilken metodik man tillämpar, vilken typ av tillgångar man tittar på, hur man sprider sina investeringar, och så vidare.

Vi har lagt ner åtskilliga tusen timmar på att studera vad som fungerar och inte fungerar, och satt samman vår kunskap i våra olika portföljer. Men det är inte bara vi som studerat momentumeffekten på finansiella tillgångar, utan det är förmodligen en av de mest studerade anomalierna inom finansiell vetenskap.

Att momentumeffekten kallas för anomali beror på att den motsäger teorin att marknaden är “effektiv”, en vetenskaplig term för att priserna vid varje tidpunkt reflekterar all tillgänglig information.

De vann Nobelpriset, men teorin funkade inte i praktiken

Skulle det vara så enkelt som att bara studera historisk prisutveckling för att kunna konstruera en strategi som över tid slår börsen, då faller hela teorin om “effektiva marknader”.

En som räknas som upphovsman till effektiva marknadshypotesen är Eugene Fama som 2013 vann nobelpriset i ekonomi för sin upptäckt, eller snarare teori. Teorin är nämligen vacker –  i teorin, men den funkar inte i praktiken. Vilket bl.a. momentumeffekten visar.

Nobelpriskommittén tog det säkra före det osäkra genom att först tilldela Daniel Kahneman nobelpriset i ekonomi (2002) för sina studier av mänskligt beteende och hur känslostyrt beteende leder till irrationella beslut. Irrationella beslut av många individer menar många ligger till grund för momentumeffekten. Orsaken till de irrationella besluten finner man i känslostyrt beteende. Och eftersom känslor är en medfödd egenskap, så är det rationellt att förvänta sig att människan fortsätter med känslostyrda beslut.

Vill man läsa mer om detta kan jag rekommendera boken “Thinking Fast and Slow” författad av just nobelprisvinnaren Daniel Kahneman. I boken sammanfattar han populärvetenskapligt forskningen inom detta område.

Undvik att agera irrationellt

Jag själv observerar just nu precis samma sak som du antagligen observerat; nämligen att Börssignalers portföljer minskat innehav i aktier och lagt en stor del i kassa. Det skedde först efter att marknaden fallit och i enlighet med Börssignalers regelverk. Sedan har marknaden under januari stigit, ganska kraftigt till och med. Det innebär att de flesta av Börssignalers portföljer inte stigit lika mycket.

Jag känner mig dock lugn. Just denna typ av volatilt beteende av marknaden brukar nämligen föregå en osäker period och i värsta fall ett börsfall. Det är ingalunda så att jag är säker på att börsen kommer kollapsa, men jag är helt övertygad om att risken för börsfall ökat markant. Därför känner jag mig just nu betydligt tryggare med att inte vara fullexponerad mot aktier utan ha en större del av min portfölj i kassa. Att missa vad som riskerar vara en kortsiktig uppgång ser jag som ett litet pris att betala för att känna mig trygg. Jag gör det i perspektiv av att jag studerat tusentals olika historiska scenarier. Jag vet att när marknaden stabiliserat sig igen kommer Börssignalers algoritmer att hjälpa mig att öka exponeringen igen. Och det hjälper mig att sova ostört om natten.

Så hur gör vi nu?

Att du kan ha svårare att känna samma trygghet som jag är fullt mänskligt. Det enda jag med säkerhet kan säga är, att hoppa mellan olika strategier är närapå en helt säker metod att inte slå börsen. Ska du lyckas med att slå börsen bygger det på att du hittar en strategi som fungerar långsiktigt och att du håller fast vid den. Genom vått och torrt. Jag vill hjälpa dig med det och därför jag har byggt Börssignaler.

Har du några frågor? Skriv till mig på chatten nere i högra hörnet.

Mikael Jonasson

Mikael Jonasson

Grundare av Börssignaler.se

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Den här artikeln har inspirerats av en längre artikel om misstag som momentuminvesterare ofta begår. Artikeln är författad av Gary Antonacci som skrivit en bra bok om just momentuminvesteringar som heter “Dual Momentum Investing”.

Källa: https://www.dualmomentum.net/2016/11/common-mistakes-of-momentum-investors_30.html

Lämna en kommentar

Misstaget som 9 av 10 aktiva investerare kommer begå

Scroll to Top