Psykologi och mentala villor

Psykologi och mentala villor

Nej – jag syftar inte på drömvillan och kommer ej heller diskutera fastighetsmarknaden. I denna artikel tänkte jag ta upp tre mentala villor:

1. Besittningseffekt
2. Prospektteori
3. ”Mentala konton”


Mentala villor är situationer där människan spontant reagerar på ett ofta felaktigt sätt. Man tror att man är rationell men är precis tvärtom. Dessa villor är svåra att undvika, men om man lär sig känna igen dem kan man åtminstone reflektera över sitt agerande innan man tar ett beslut.

Endowment effect/Ownership bias/Besittningseffekt

Besittningseffekt är helt enkelt att man generellt värdesätter något man äger, ex. en aktie/bolag, högre än vad övriga marknaden gör. Detta leder till att man har svårt att se objektivt på sitt innehav.

Inom marknadsföring används bland annat konceptet ”öppet köp” just för att utnyttja köparens tendens att värdera varan högre så snart den är infogad i köparens vardag.

Brukar du inte själv motivera ett kanske onödigt köp med ”Jag kan ju lämna tillbaka den om jag inte vill ha den”. Hur ofta har du lämnat tillbaka en vara när du väl köpt den?

Prospect theory/Prospektteori

Låt oss spela två spel.

SPEL 1

  1. 100 % chans till 250 000 kr
  2. 25 % chans till 1 250 000 kr, 75 % sannolikhet till 0 kr

I spelet ovan väljer majoriteten alternativ 1, det säkra alternativet. Ångesten som skulle uppstå om man förlorade i alternativ 2 väger inte upp det något högre väntevärdet (1,25x).

För att alternativ 2 ska väljas krävs ett väntevärde på 2-10x högre belopp än det säkra, vilket i exemplet motsvarar en 25 % chans till en vinst på 2-10 miljoner.

Alternativ 2 ger i exemplet ovan enbart en förväntad vinst på 312 500 (1,25) vilket inte är tillräckligt för de flesta.

SPEL 2

  1. 100 % sannolikhet till en förlust på 750 000
  2. 75 % sannolikhet till en förlust på 1 250 000, 25 % chans till 0 kr förlust

I detta spel väljer majoriteten alternativ 2. Båda utfallen är mycket negativa och det finns i alla fall en chans på 25 % i alternativ 2 att förlusten blir 0. Även om väntevärdet är 25 % högre (937 500) än förlusten i alternativ 1 väljs oftast detta alternativ just med anledningen att det finns en chans att inte förlora någonting.

Vad är det vi ser ovan – jo i en situation med två positiva utfall tas liten eller ingen risk. Man nöjer sig ofta med det säkra alternativet. I en situation med två negativa utfall tas däremot risk, även om sannolikheten till utebliven förlust är liten och väntevärdet högre.

Villan ovan är anledningen till att vinnare stängs för tidigt (tar ingen risk vid positiva utfall) då det är komfortabelt att säkra upp vinst, medan man låter förlorare löpa (tar risk vid negativa utfall) med förhoppning om att det ska vända.

Detta är ett mycket säkert sätt att inte bli lönsam över tid som investerare. Det du ska göra är precis tvärtom. Låt vinnare löpa och stäng förlorare = ta risk på uppsidan, ta inte risk på nedsidan.

Det krävs alltså att man ser helheten och varje transaktion som oberoende av varandra så länge en möjlig förlust inte hotar ekonomisk framtid. Detta synsätt med många små beslut bildar en portfölj (bred inramning) och hjälper till att minimera förlustaversion.

Mentala konton

Vi har en förkärlek för att dela upp och organisera vårt liv i olika mentala konton. Exempelvis är det känslomässigt trevligt att bokföra en vinst på en position istället för en förlust. Att man suboptimerar och inte ser helheten reflekterar man inte över. Det man egentligen borde göra är att sälja den aktie som har minst sannolikhet att ge avkastning i framtiden, inte den som ligger på plus just nu – vilket bara tillfredsställer ditt mentala ”pluskonto” som investerare.

En anledning till att projekt ofta slutar på flera X initial budget samt att det är så lätt att ”snitta” ner sig i aktier är det mentala kontot sunk cost”.

”Eftersom vi redan har investerat X kronor i detta projekt så måste vi slutföra det – även om det kommer att kosta det dubbla.”

”Eftersom jag redan har köpt denna aktie för X kronor så kan jag likaväl snitta ner mig och motivera mina tidigare köp.”

Mer rationellt hade varit att avsluta projektet om det inte förväntas bli lönsamt samt stänga positionen och finna en ny bättre investering.

Ovan är enbart tre av väldigt många mentala villor som försvårar för dig som investerare. Dessa förklaringar är förenklade och om du är intresserad av att läsa mer så finns det mängder av böcker inom beteendevetenskap och beteendeekonomi.

Något som också är viktigt att veta är att alla våra tjänster är byggda just för att undvika dessa typer av mentala villor.

Mikael Jonasson

Mikael Jonasson

Grundare av Börssignaler.se

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Lämna en kommentar

Psykologi och mentala villor

Scroll to Top