Callen

Vad är callen?

När börsen öppnar för dagen måste de köp- och säljorder som finns samlas ihop, man säger att de byggs upp i orderböcker. Detta sker mellan klockan 08.45 och 09.00 varje handelsdag. Det är detta som kallas callen, eller öppningscallen. Namnet kommer från engelskan och syftar på ordet call, då mäklarna en gång i tiden ropade in sina order på börsgolvet.

Under callen matchas köp- och säljorder på så vis att den prisnivå där flest order möts bildar ett så kallat jämviktspris. Det är detta pris som aktien får som startkurs den dagen. Därför kan det bli så, som du kanske märkt, att en aktiekurs kan ta ett rejält kliv upp eller ned när börsen öppnar klockan 09.00.

Om ett bolag till exempel offentliggör en större negativ nyhet efter börsstängning på måndagen, kommer jämviktspriset på tisdagen att hamna betydligt under måndagens stängningskurs, utan att någon har en chans att, så att säga, sälja på vägen ned.

Den samlade effekten från callen i alla aktier gör också att börsen som helhet ofta stiger eller faller som en spik i öppningen. Därför är det svårt att ta del av hela börsuppgången under en dag med uppgång, eftersom du på morgonen inte kommer in på gårdagens stängningskurs.

Du behöver dock inte vara orolig för att få ett sämre pris än vad du uppgett i din order. Det händer aldrig. Däremot kan du få ett bättre pris. Om du lagt en köporder på 100 kronor och aktien får jämviktspriset 102 kronor, kommer din order inte att genomföras. Om du däremot lagt en köporder på 102 kronor och aktiens jämviktspris vlir 100 kronor, kommer din order att genomföras och du betalar 100 kronor.

Detsamma gäller, fast omvänt, vid en säljorder. Om du vill sälja för 100 kronor och aktien öppnar på 98 så blir det ingen affär för dig. Men om du vill sälja för 98 kronor och jämviktspriset blir 100 så säljer du för 100.

Det finns en prioritering i detta. De köporder som ligger mest över och de säljorder som ligger mest under jämviktspriset prioriteras i matchningen. Det finns de som använder prioriteringen taktiskt i aktier som handlas så lite att det inte är säkert att man kan genomföra en affär. Genom att lägga en köporder som med marginal överstiger jämviktspriset blir du en prioriterad köpare, och tvärtom för säljaren.

Här ska sägas att alla mäklare sorterar bort order som avviker alltför mycket. Normalt order som avviker mer än 15 procent från jämviktspriset.

Öppningscallen är dessutom det tillfälle på dagen då orderboken är helt öppen och alla order syns. När handeln väl öppnat finns många sätt för större aktörer att mörklägga sina avsikter. Det finns så kallade dark pools där en andel order kan gömmas. I vissa system kan man välja om en order ska vara synlig eller ej.

När börsen stänger sker samma sak som i öppningen. Klockan 17.25 samlas dagens kvarvarande order in och matchas under 4 minuter och 30 sekunder till ett jämviktspris. Orderböckerna stängs sedan  i slumpmässig ordning för varje aktie under 30 sekunder mellan klockan 17.29.30 och 17.30.