Aktiv

149.00kr inkl. moms / månad

AKTIV investerare


I tjänsten ingår:

 • Vår aktiva signaltjänst SWING PLUS
  Dagligt handlad modellportfölj med aktiv riskhantering i enbart kvalitativa bolag som uppfyller våra krav på exempelvis lönsamhet och tillväxt.
 • Verktyget SWING
  Finner tekniskt och statistiskt fördelaktiga köp- och säljtillfällen i bevakade index, ex. Sverige, Tyskland och USA.
 • Verktyget RANK
  Betygsätter aktier i realtid utifrån tekniska och fundamentala parametrar med mål att lyfta fram vilka bolag som är fördelaktiga att äga och vilka man bör undvika.

Tidsåtgång för dig som kund: 0-30 minuter per dag
Rekommenderat kapitalkrav: från 10,000 – 200,000 SEK*

* För signaltjänst SWING PLUS rekommenderar vi ett kapital på cirka 200,000 SEK för att kunna följa modellen fullt ut.

Artikelnr: 17001 Kategori:

Beskrivning

Investeringsprocessen i SWING PLUS:

1. Filtrering (fundamentalt)

Det första steget är att utesluta olönsamma och helt enkelt ”dåliga” bolag ur modellens bevakning. Detta innebär att onödig risk elimineras ur många aspekter, ex. lägre volatilitet, mindre risk för permanent loss (konkurs), lägre risk vid rapporter, lägre risk för utspädning (nyemissioner) etc. Med ett antal fundamentala parametrar där bland annat lönsamhet beaktas filtrerar modllen bort cirka 450 bolag (60 %) av Stockholmsbörsens dryga 750 noterade bolag.

2. Filtrering (tekniskt)

I steg två appliceras en teknisk analys där bolagets primärtrend (eg. 3-5 år) analyseras. Bolag som uppvisar en negativ primärtrend exkluderas helt. Detta innebär normalt att cirka hälften av de kvarvarande bolagen från första urvalet nu också försvinner. Antalet bolag efter steg två är nu någonstans mellan 100-150, vilket lämpar sig utmärkt som bruttourval i portfölj- och exponeringssynpunkt.

3. Aktiv bevakning och analys med TREND- och MOMENTUM-modell (TA)

De två första stegen är mycket viktiga för att skapa en kvalitativ bruttolista av bolag till den aktiva bevakningen och de löpande analyserna. I steg tre bevakar modellen förändringar i både primär- och sekundärtrend samt analyserar pris, flöde och momentum i de dagliga rörelserna. Detta för att snabbt finna och indikera tekniskt och statistiskt fördelaktiga KÖP-, VINSTHEMTAGNINGS- och SÄLJ-tillfällen.

Sammanfattning av SWING PLUS

• Komplett portföljstrategi
• Automatisk exponeringsjustering
• Automatisk list/sektor/aktie-allokering
• Sund och effektiv riskhantering/money management via enkla grundregler
• Enbart svenska kvalitetsaktier
• Inga korta positioner

Applicering

SWING PLUS är en mycket flexibel modell och används på flera olika sätt av våra kunder. De tre vanligaste sätten är:
• Enligt grundregler (komplett portföljstrategi)
• Som “second opinion” / stöd i sin egna handel
• Som stöd för att bygga en långsiktig Buy&Hold portfölj med fokus på bra inköpspriser i kvalitativa bolag.

Vad som är rätt för dig? Det avgör du själv!

 1. Portföljsimulering 2012-2017 (live 2015-2017)

  Data:

  Sharpe Std.avvik. VaR Sortino Snittexpo max DD avg DD
  1,89 13,93 1,44 3,43 70,89 -10,09 -1,14
 2. Träffsäkerhet och urval av signaler (klicka för att visa)

  För aktuell aggregerad statistik i realtid se sidan Träffsäkerhet/statistik

  Uppföljning på ett urval av SWING+ signaler senaste året

Du gillar kanske också…