Så här fungerar det

Analysverktyg

Aktiebevakning

Vårt aktieverktyg är framtaget för att vara ett enkelt analysverktyg för dig som investerare att ta redo på om en aktie är fördelaktig att äga vid ett givet tillfälle eller om den bör undvikas.

Med verktyget kan du både analysera din befintliga aktieportfölj med några få klick men även filtrera fram vilka aktier som uppfyller villkor för ägande just idag.

Våra modeller analyserar all tillgänglig ekonomisk information genom ett modellbaserat tillvägagångssätt där vi tar hänsyn både till fundamental bolagsanalys, teknisk aktieanalys samt beteendevetenskapliga anomalier och statistiska samband.

Vill du lära dig mer? Läs om hur vårt betygssystem fungerar.

Marknadsbevakning

Marknadsbevakningen hjälper dig att allokera kapital mot de marknader som uppvisar bäst förutsättningar för fortsatt tillväxt samt där förhållandet mellan förväntad avkastning och accepterad risk är som högst.

Våra modeller tolkar och analyserar aktuell marknadsregim* samt fastställer aktuell primärtrend och betygsätter över 40 olika marknader i realtid genom att analysera all tillgänglig makro- och finansiell data.

Verktyget passar framförallt för handel med direkt marknadsexponering via exempelvis indexfond/ETF eller för hantering av långsiktig fondportfölj, ex. PPM, tjänstepension.

* Inflationell expansion, deflationell expansion, recession, stagflation

Fondstrategi

Som ett ytterligare stöd och komplement till marknadsbevakningen lanserades under november 2018 en aktiv fondstrategi med månatlig ombalansering. Strategin är skapad för att enkelt kunna följas samt handlas oavsett bank, mäklare och pensionsförsäkring. Tidsmässigt tar det enbart någon minut i anspråk varje månad.

Strategin bygger på att varje månad allokera (välja) de två fonder som fått bäst betyg enligt vår marknadsbedömning. I det fall en av fonderna inte uppfyller ett av grundkraven, exempelvis en positiv pristrend, hålls den delen istället i kontanter.

Historiska tester har påvisat ytterst goda riskjusterade resultat. Eg. dubbelt så hög avkastning som börsen över tid men till halverad volatilitet och 1/5 av historisk nedsida. Antalet positiva månader uppgår till cirka 70% och den aktiva riskhanteringen reducerar marknadsrelaterad nedsida med över 80%. Läs mer här.

Portföljhantering

Funktionerna som beskrivs nedan ingår enbart i tjänsten ”Med portföljhantering.

Portföljhantering

Portföljhanteringen bygger på vår senaste portföljhanterings-modell som har simulerats genom miljontals scenarier utifrån hur de finansiella marknaderna betett sig de senaste 20 åren, detta inkluderar några av de största kriserna i modern tid såsom IT-bubblan, finanskrisen och efterföljande eurokris.

Med hjälp av portföljhanteringen kan du bygga upp ett komplett aktiesparande baserat på vår analys och bevakning. Vi hjälper dig med vad du ska köpa och sälja samt när i syfte att skapa en komplett aktieportfölj med mål att slå börsen. Vi hjälper dig även att löpande anpassa risken efter rådande marknadsförhållanden.

Avstämning och orderläggning genomför du med enkelhet via vår avstämningsfunktion.

Hur väljer man modellportfölj? Läs mer.

Daglig och månatlig handel

Vi erbjuder i dagsläget två typer av modeller, dagligt handlade samt månatlig handlade. Skillnaden mellan de två är att de dagligt handlade modellerna får köpa respektive sälja löpande under månaden, positioner tillåts även skalas upp och ner utifrån de aktuella marknadsförutsättningarna. 

I de månatligt handlade modellerna genomförs en avstämning den sista handelsdagen varje månad, dagen efter genomförs samtliga köp och försäljningar i syfte att balansera portföljen mot de aktier med bäst förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Samtliga transaktioner som sker i modellerna bokförs och du som kund kan självklart bli notifierad om du så önskar.

Transaktionsintensiteten på våra modeller varierar mellan i snitt 3-90 transaktioner per månad. Läs mer om respektive modell här.

Notifikationer

I våra två avancerade modellportföljer med daglig handel kan du som kund välja om du vill erhålla notifikationer via e-post avseende de transaktioner som genomförs eller om du enbart vill följa transaktionerna på webbsidan.

Standardinställningen avseende e-postnotiser för våra dagligt handlade modellportföljer är AV. Om du önskar aktivera dessa kan du göra det via denna sida eller genom att kontakta oss. Du kan även välja om du enbart vill ha KÖP-signaler utskickade eller om du vill ha både KÖP- och SÄLJ-signaler.

Våra övriga modellportföljer (Start, Standard, OMX och Småbolag) med månatlig handel ombalanseras vid varje månadsskifte och du som kund kommer att bli informerad via e-post när det är dags att agera. 

Som alltid preliminärbokar vi samtliga transaktioner sista handelsdagen varje månad så att du som kund har god tid på dig att lägga ordrar inför börsens öppning den första handelsdagen varje månad. Transaktionerna genomförs lämpligen i callen vilket medför att du får exakt samma köp-/säljkurs som den vi redovisar.

Nyinvestering och uttag

Nyinvestering, månadssparande och uttag från de modeller du valt att följa utförs även det med enkelhet.

Den inbyggda avstämningsfunktionen i plattformen ger dig fullt stöd och beräknar om din aktieportfölj med hänsyn taget till det nya portföljvärdet du anger samt korrekt inbördes aktiefördelning.

Transaktionerna utför du sedan snabbt och enkelt då vi länkar dig direkt till orderläggningssidan hos din mäklare.

För ytterligare information se vår instruktionsvideo avseende insättning/uttag (2 min).

Avstämning

Avstämningsfunktionen är den viktigaste funktionen i vår plattform. Med funktionen matchar du din personliga aktieportfölj hos din bank eller mäklare gentemot den modell du valt att följa hos oss.

Funktionen används dels som stöd vid insättning och uttag men framförallt vid månadsskiften i våra månatligt handlade modeller.

Funktionen kan också användas i våra dagligt handlade modeller för att säkerställa att någon transaktion ej missats samt att din aktieportfölj matchar vår redovisade modellportfölj fullt ut.

För ytterligare information se vår instruktionsvideo (5 min).

Behöver du personlig hjälp? Chatta gärna med oss!

De flesta frågor löses oftast enkelt via chatten. Vi är också nästan alltid tillgängliga, skulle vi mot förmodan inte vara det återkopplar vi via e-post.

Scroll to Top