Sverige

Vi hjälper dig att bygga upp och förvalta din egna svenska aktieportfölj med utgångspunkt i vår filosofi avseende sund riskhantering och god riskjusterad avkastning.

Vårt system filtrerar automatiskt fram de mest kvalitativa bolagen sett till bland annat stabilitet, lönsamhet och tillväxt. Det lyfter även fram de aktier som utifrån teknisk och beteendevetenskaplig analys har bäst förutsättningar för fortsatt god kursutveckling.

Som kund väljer du att antingen själv bygga en portfölj med eget regelverk och riskhantering men få hjälp med att sortera bort bolag och branscher som inte är fördelaktiga att äga, alternativt adderar du portföljhantering vilket innebär att vi hjälper dig och förenklar det jobb som måste göras för att hantera risk och nå eftersträvad avkastning. Vi erbjuder i dagsläget tre olika alternativ avseende portföljhantering; Start, Standard och Avancerad.

Sverige, exkl. portföljhantering

Sverige (månad)

130.00kr inkl. moms / månad

Prenumerera

Sverige (kvartal)

350.00kr inkl. moms varje 3 månader

Prenumerera

Sverige (år)

1,200.00kr inkl. moms / år

Prenumerera

Sverige, inkl. portföljhantering

Start

Denna modellportfölj investerar enbart i svenska investmentbolag* som uppfyller villkor för ägande sett till vår tekniska och beteendevetenskapliga analys och utesluter därmed de investmentbolag som statistiskt inte uppvisar dessa förutsättningar. 

Utöver analysen appliceras vårt ramverk för riskhantering.

Normalt består portföljen av 5-10 svenska investmentbolag vilket gör att portföljen blir lätt att hantera samt att transaktionskostnader hålls ner till ett minimum. Portföljen tillåts hålla mellan 0-100% aktier.


Portföljen handlas en gång per månad.

Standard

Denna modellportfölj investerar enbart i bolag som uppfyller villkor för ägande sett till våra fundamentala kvalitetsregler samt vår tekniska och beteendevetenskapliga analys och utesluter därmed bolag som statistiskt inte uppvisar dessa förutsättningar. Urvalet sker framförallt från Large Cap och Mid Cap.

Utöver analysen appliceras vårt ramverk för riskhantering. 

Normalt består portföljen av 20 svenska bolag med skälig värdering, god likviditet och ett marknadsvärde överstigande 1 miljard SEK. Portföljen tillåts hålla mellan 0-100% aktier.


Portföljen handlas en gång per månad.

Avancerad

Denna modellportfölj investerar enbart i bolag som uppfyller villkor för ägande sett till våra fundamentala kvalitetsregler samt vår tekniska och beteendevetenskapliga analys och utesluter därmed bolag som statistiskt inte uppvisar dessa förutsättningar. Urvalet sker framförallt från Large Cap och Mid Cap.

Utöver analysen appliceras vårt ramverk för riskhantering både på instrument och portföljnivå.

Normalt består portföljen av 50 svenska bolag med god likviditet och ett marknadsvärde överstigande 1 miljard SEK. Portföljen tillåts hålla mellan 0-100% aktier.

Portföljen handlas dagligen.

Behöver du personlig hjälp? Chatta gärna med oss!

De flesta frågor löses oftast enkelt via chatten. Vi är också nästan alltid tillgängliga, skulle vi mot förmodan inte vara det återkopplar vi via e-post.