Är börssignaler.se finansiella rådgivare?

Nej. Börssignaler.se / indexinvestering.se (MJS Indexinvest AB) står ej under Finansinspektionens tillsyn. Vi följer dock gällande rekommendationer och lagstiftning vilket inkluderar hänsynstagande till EU:s nya (3 juli 2016) marknadsmissbruksdirektiv (MAD, 2014/57/EU) och marknadsmissbruksförordning (MAR, no 596/2014) samt de riktlinjer och regeltolkningar som löpande tillhandahålls av ESMA och Finansinspektionen.

För ytterligare information se prenumerationsvillkor och friskrivning.