Är det möjligt att replikera en modellportfölj fullt ut?

Ja. Till skillnad från andra aktörer görs inköpen i våra månatliga modellportföljer till samma pris som du själv kan göra affärerna till, nämligen till öppningskurs. Sista handelsdagen varje månad preliminärbokar vi vilka aktier som kommer köpas och säljas samt hur många och till vilken kurs. Första handelsdagen varje månad definitivbokar vi dessa till öppningskursen. I våra dagligt handlade modellportföljer redovisas alltid alla transaktioner i realtid utan fördröjning och med hänsyn taget till aktuell spread (skillnad mellan köp- och säljkurs).