Är utdelning inkluderat i era historiska resultat?

Våra modellanalyser har ej tagit hänsyn till utdelning i de aktier portföljen ägt. Däremot hanterar vår systemlösning utdelning i modellportföljerna från och med april 2017. Utdelning bokas upp på likviddagen och bokförs i transaktionshistoriken samt kopplas även till aktuellt innehav.

Utdelningens storlek per år uppskattas till 2-4%. Det innebär att utdelningarna från portföljen till stor del väger upp courtagekostnaderna.