Får en nyligen såld aktie i modellportfölj AVANCERAD återköpas kort inpå försäljningen?

Detta får enbart ske i det fall försäljningen var portföljstyrd. Det som skedde då var helt enkelt att aktien var den sämsta i portföljen sett till normaliserad avkastning (dvs. avkastning sett till innehavstid). Och eftersom vår modell enbart arbetar med fakta och ej försöker förutspå eller gissa vad som händer i en aktie kan modellen omöjligtvis vid försäljningstillfället veta att en KÖP-signal kommer att trigga i samma aktie dagen efter. I det fall vi hade gissat och gissat fel hade den sämsta aktien bibehållits i portföljen vilket är extremt negativt.

Den spärr vi har satt är att det inte får ske samma dag, däremot dagen efter är godkänt enligt regelverket. Det är viktigt att förstå att modellen inte tar hänsyn till vilken aktie det är – bara att det är en aktie med fördelaktigt förhållande mellan risk och avkastning.

Modellen är också byggt för att utesluta mentala fällor – ex. att inte köpa en aktie dyrare än du sålde för i går. Något som tyvärr är väldigt vanligt då du som mänsklig investerare föredrar att ha rätt och vill bevisa det genom att inte köpa dyrare än du precis sålde för.

Transaktionskostnader är viktigt, men i detta fall försumbar i sin helhet (0.0075% av PV, beräknat med 0.25% retail courtage).