Fundamental bolagsanalys

Det första steget är att utesluta olönsamma och helt enkelt ”dåliga” bolag ur modellens bevakning. Detta innebär att onödig risk elimineras ur många aspekter, ex. lägre volatilitet, mindre risk för permanent loss (konkurs), lägre risk vid rapporter, lägre risk för utspädning (nyemissioner) etc. Med ett antal fundamentala parametrar där bland annat lönsamhet och tillväxt beaktas filtrerar modellen bort cirka 450 bolag (60 %) av Stockholmsbörsens dryga 750 noterade bolag.