Hur fungerar vår marknadsbevakning?

Vår modell definierar aktuell marknadsregim* samt fastställer aktuell primärtrend och ranking i realtid genom att analysera all tillgänglig makro- och finansiell data för över 40 olika marknader.

* Inflationell expansion, deflationell expansion, recession, stagflation

Verktyget hjälper dig att allokera kapital mot de marknader som uppvisar bäst förutsättningar för fortsatt tillväxt samt där förhållandet mellan förväntad avkastning och accepterad risk är som högst.

Det finns många sätt att applicera marknadsbevakningen vid direkt investering i index eller som marknadshedge mot en aktieportfölj. Enkla strategier som visat sig vara mest fördelaktiga ur historiskt perspektiv är följande;

  • Äg index så länge BETYG > 3 samt TREND = KÖP
  • Äg index så länge BETYG > -3 oavsett TREND
  • Äg index så länge TREND = UPP eller BEHÅLL
  • Äg index så länge BETYG => 0

Denna del av Börssignalers tjänst kommer utvecklas framöver och exempelvis erbjuda möjlighet till att skapa och följa egen indexportfölj, möjlighet till notiser för egenvalda regler samt utökat stöd avseende exponeringsrekommendationer utifrån egna regler.

Avstämning genomförs lämpligen vid varje månadsskifte.