Hur kan ni redovisa en köpkurs som är högre än dagens högsta kurs och vise versa?

Vår modell arbetar rakt mot marknaden och om en signal (KÖP/SÄLJ) triggas så läses orderboken av vid det exakta tillfället. För KÖP-signaler läses ASK-priset av och för SÄLJ-signaler BID-priset. Skillnaden mellan BID och ASK kallas för spread och är det du betalar för att kunna genomföra transaktionen utöver kostnaden för courtage. Det pris som du oftast ser hos din mäklare/bank är aktiens “senaste pris”, det är även det som oftast anges i tabellen “senaste avslut”.

Vår modell tar inte hänsyn till huruvida en faktisk affär görs vid aktuellt signaltillfälle utan läser enbart av aktuell BID/ASK . Detta medför att det kan uppstå tillfällen då ingen handel skedde på angiven kurs. Det innebär dock enbart att du som kund har kunnat köpa in dig billigare, alternativt sälja dyrare. Du har helt enkelt differensen på din sida. Bara att tacka och ta emot.

Om signalen är giltig ändå? Absolut – det har inget med huruvida handel skedde eller ej på BID/ASK utan styrs utifrån “senaste pris” – däremot vill vi inte redovisa “senaste pris” då du som kund skulle ha väldigt svårt att kunna handla på detta pris eftersom ingen hänsyn då tas till spreaden.