Hur många bolag byts ut varje månad i månadsmodellerna?

Det beror helt på underliggande marknad och respektive bolags individuella och relativa styrka samt huruvida de uppfyller grundläggande krav utifrån respektive strategis regelverk. Vid en större sektorrotation eller exempelvis en större marknadskorrektion är det mer sannolikt att fler bolag byts ut. Svaga sektorer och bolag i dessa kommer exkluderas och vid en marknadskorrektion kommer bolag som har nära följsamhet (beta) mot index att exkluderas först. Utan extraordinära händelser uppskattar vi att 10-20% av ingående bolag byts ut och ersätts mot starkare diton varje månad.