Hur ska jag bäst agera om jag valt att följa en dagligt handlad modell?

Initial investering

Om du inte redan har gjort det så rekommenderar vi att du sätter upp ett dedikerat konto hos din bank eller mäklare, lämpligen en kapitalförsäkring eller ett ISK-konto.

Vår generella rekommendation är att du som ny kund direkt köper in de innehav till den procentuella vikt (vikt %) som anges i fliken Innehav. Detta för att direkt få upp samma exponering och allokering som vår modellportfölj.

Det är även mycket viktigt att du säkerställer att du har valt den för dig billigaste courtageklassen hos din bank eller mäklare. Att hålla ner kostnader är en mycket viktig aspekt för att maximera avkastningen.

Löpande investering / månadssparande

I och med att modellportföljen handlas dagligen så kan du när som helst allokera nytt kapital mot modellen, för att inte hamna ur fas avseende marknadsexponering behöver du balansera upp dina innehav så att dess procentuella vikt (vikt %) matchar modellportföljens.

I ett fall det inte går eller är motiverat utifrån kostnadsaspekt är vår generella rekommendation att allokera nytt kapital mot en billig svensk indexfond med mål att din portfölj som helhet håller samma marknadsexponering och kassa som vår modellportfölj. När kapitalet i indexfonden uppgår till en storlek som gör det möjligt att växla över exponering mot portföljens innehav så genomför du dessa transaktioner.

Uppföljning

Det är viktigt att du löpande stämmer av din egna aktieportfölj gentemot redovisad modellportfölj så ingen transaktion har missats. Veckovis alternativt månadsvis avstämning fungerar utmärkt.

Slutligen, agera långsiktigt, ha tålamod och var konsekvent i ditt agerande. Helt enkelt – var trogen din investeringsstrategi!