Hur ska jag bäst agera om jag valt att följa en månadsmodell?

Initial investering

Om du inte redan har gjort det så rekommenderar vi att du sätter upp ett dedikerat konto hos din bank eller mäklare, lämpligen en kapitalförsäkring eller ett ISK-konto.

Vår generella rekommendation är att du som ny kund direkt köper in de innehav till den procentuella vikt (vikt %) som anges i fliken Innehav. Detta för att direkt få upp samma exponering och allokering som vår modellportfölj. Det enda undantaget är om tidpunkten är nära förestående ett månadsskifte, i ett sådant fall kan det vara mer fördelaktigt, framförallt ur kostnadssynpunkt, att avvakta månadsskiftet och köpa in portföljen efter det att månadens transaktioner är genomförda.

Det är även mycket viktigt att du säkerställer att du har valt den för dig billigaste courtageklassen hos din bank eller mäklare. Att hålla ner kostnader är en mycket viktig aspekt för att maximera avkastningen.

Löpande investering / månadssparande

Efter stängning sista handelsdagen varje månad görs en avstämning av modellportföljen och samtliga transaktioner preliminärbokas till respektive akties slutkurs. Du som kund har då tid på dig att inför öppning nästkommande handelsdag lägga motsvarande orders som genomförs till öppningskurs. Efter börsen öppnat varje ny månad definitivbokar vi samtliga transaktioner till samma öppningskurs som du som kund köpt för vilket medför att vi hela tiden redovisar samma kurs som du handlat till.

I samband med månadsskiftet är det också lämpligt att investera eventuellt månadssparande. I ett fall det inte går eller är motiverat utifrån kostnadsaspekt är vår generella rekommendation att allokera nytt kapital mot en billig svensk indexfond med mål att portföljen som helhet håller samma marknadsexponering och kassa som vår modellportfölj. När kapitalet i indexfonden uppgår till en storlek som gör det möjligt att likaviktat flytta över till portföljens innehav så genomförs det vid ett månadsskifte för att även då hålla ner courtagekostnader / transaktionskostnader.

Uppföljning

Det är viktigt att du löpande stämmer av din egna aktieportfölj gentemot redovisad modellportfölj så ingen transaktion har missats. Månatligen eller kvartalsvis avstämning efter respektive rapportperiod fungerar utmärkt.

Slutligen, agera långsiktigt, ha tålamod och var konsekvent i ditt agerande. Helt enkelt – var trogen din investeringsstrategi!