Hur snabb måste jag vara för att kunna replikera redovisade resultat?

Det finns många aktörer där ute som ”manipulerar” sina track-records och genom olika metoder får utfallet att se bättre ut än verkligheten. Vi vill hellre ”underdriva” än överdriva och tenderar att vara väl defensiva i alla resultatuppdateringar. De resultat som publiceras ska praktiskt kunna replikeras av samtliga kunder och inte bara se bra ut i en simulerad miljö där alla variabler optimeras till det bästa tänkbara utfallet.

Månadsmodeller
Vi rekommenderar att justering av innehav sker inom 1 vecka från det att en ny portföljfördelning är redovisad.

Dagligt handlade modeller
Vi rekommenderar att position initieras samma dag. Vi har dock gjort ingående analyser och jämförelser mellan signalkurs, stängningskurs samma dag och öppningskurs dagen efter och skillnaderna är små (~0,5%).