Hur stor andel av innehavet säljs på en säljsignal i modellportfölj AVANCERAD?

I modellportfölj AVANCERAD säljs antingen 33% (1/3 av befintlig position) eller hela positionen (100%)

33% säljs i det fall transaktionen avser en vinsthemtagning, alternativt en nedskalning på grund av sämre förhållande mellan risk och avkastning.

100% säljs i följande tre fall;

  1. Om en position redan har skalats ner i tre steg.
  2. Om en aktie uppvisar så dåligt förhållande mellan risk och avkastning att den ej längre platsar i portföljen utifrån modellens regelverk.
  3. Om aktien är den sämsta aktien i portföljen sett till normaliserad avkastning (avkastning sett till innehavstid) och en signal för nytt KÖP triggas samtidigt som portföljen antingen är maximalt exponerad (100%) eller håller maximalt antal samtidiga innehav (50).