Hur stort kapital behöver jag ha för att följa en modellportfölj?

Våra månadsmodeller är framtagna för att passa investerare med mindre kapital medan våra två avancerade portföljer kräver både större engagemang och större kapital för att kunna handlas fullt ut enligt regelverk och med korrekt riskhantering.

Månatligt handlade modellportföljer

Start: min 10 000 SEK
OMX: min 15 000 SEK
Standard (20): min 20 000 SEK
Standard  (50): min 30 000 SEK
Småbolag: min 50 000 SEK

För våra modellportföljer med daglig handel rekommenderar vi minst 200 000 SEK för svenska bolag och 200 000 USD för amerikanska bolag.