Kan flera köp och försäljningar ske i samma aktie i modellportfölj AVANCERAD under en kortare tidsperiod?

KÖP
Ja – det är fullt möjligt att flera köp genomförs i en och samma aktie under en kort period, dock max 1 per dag.

SÄLJ
Ja – det är fullt möjligt att flera försäljningar genomförs i en och samma aktie under en kort period, dock max 1 per dag.