Kan transaktioner ske när som helst under dagen i modellportfölj AVANCERAD?

Ja.

I modellportfölj AVANCERAD bevakar vi marknaden i realtid och transaktioner kan ske när som helst under börsens öppettider. De flesta transaktionerna tenderar dock att ske i samband med börsöppning (09.00-09.30), när USA öppnar på eftermiddagen (15.00-16.00) samt inför stängning (17.15-17.30).

Perioden 17.15-17.30 är extra speciell, förutom att det ofta är aningen mer volatilt inför stängning så är perioden också ett s.k. tidsfönster för ett antal av modellens underliggande vinsthemtagnings- och försäljningssignaler. Tidsfönstret är uppsatt för att undvika att signaler triggas felaktigt på ”intradagsspikar” samt för att underlätta handel för våra kunder då en stor andel väljer att samla upp dagens transaktioner och genomföra dem inför stängning.

Inga transaktioner kan ske utanför börsens öppettider men det kan triggas signaler i slutcallen vilket i praktiken blir svårt att genomföra då den inte kommer bokföras förrän när börsen är stängd, det är dock ovanligt och best practice är att då genomföra transaktionen dagen efter.

Värt att notera är även att det finns en viss leveranstid avseende e-postnotiser vilket vi inte kan styra över utan är en fördröjning som beror på både nätverksbelastning och mottagande server, brandvägg, spamskydd etc. Detta kan medföra att vissa e-postnotiser tar flera minuter att levereras till din inbox. Vi rekommenderar dig därför att använda vår handelsplattform (https://app.borssignaler.se) , detta då vi där alltid kan redovisa transaktioner utan någon som helst fördröjning.