Marknader

Modellerna tillåts placera i överlåtbara värdepapper med svensk samt amerikansk anknytning i dagsläget, fler marknader kan komma att adderas löpande. Bolag som bevakas måste också uppfylla likviditetskrav som ses över löpande.