Måste jag vänta till ett månadsskifte innan jag kan börja följa en månadsmodell?

Det är generellt inte nödvändigt. Modellerna är så pass långsiktiga och antalet bolag som byts ut varje månad är normalt enbart en mindre del av portföljen. Om det däremot enbart är några få dagar kvar till ett månadsskifte kan det ur kostnadssynpunkt vara fördelaktigt att avvakta för att minimera antalet transaktioner.