När sker justering av innehaven i respektive modellportfölj?

Månadsmodellernas innehav revideras en gång per månad. Bevakade bolag analyseras, rankas och filtreras utifrån respektive strategis regelverk. Urvalet sker baserat på slutkurs sista handelsdagen varje månad och inköp/försäljning görs till öppningskurs första handelsdagen varje månad.

Våra avancerade modeller handlas dagligen.