Rekommendation avseende utvärderingstid

För att få en rättvis bild över våra modellers prestation och riskhantering rekommenderar vi att du ger dem minst 12 månader. Våra modellers mål är att leverera absolut avkastning på alla investeringsperioder överstigande 36 månader, detta skall sättas i perspektiv med att Stockholmsbörsen historiskt krävt 192 månader (16 år) för att leverera absolut avkastning om investering skedde vid sämsta tänkbara tillfälle.