Tar modellerna hänsyn till aktiesplittar och utdelningar

Samtliga modeller tar hänsyn till utdelningar. Utdelningar bokförs i transaktionshistoriken som ‘Utdelning’, kapitalet adderas till portföljens kassa. Avseende aktiesplittar justeras inköpspriser för öppna positioner manuellt.

Marknadsbevakningen tar hänsyn till utdelningar genom att modellen är applicerad på SIX Return Index vilket inkluderar utdelningar.
Aktiebevakningen underliggande data korrigeras för aktiesplittar i den mån korrigerad kurs tillhandahålls av SIX.