Teknisk och beteendevetenskaplig analys

Efter den fundamentala analysen applicerar vi våra modeller som arbetar med teknisk- och beteendevetenskaplig analys. Här analyseras bland annat prisrörelser, trend, momentum, relativ styrka samt beteendevetenskapliga anomalier. Att låta fundamental och teknisk analys samverka bådar för mycket goda resultat till väldigt attraktiv avkastning/risk-profil.