Vad kan jag förvänta mig för courtagekostnad i modellportfölj AVANCERAD?

Även om modellen är relativt aktiv så är courtagekostnaden liten sett till totalt kapital och år. Fyra transaktioner (hela) per dag med 0,25% retail courtage, 250 handelsdagar och 1,5% positionsstorlek ger en årlig courtagekostnad på 3,75% per år.  Vid 0,15% courtage är kostnaden 2,25% per år och vid 0,05% courtage är kostnaden 0.75% per år.

Courtagekostnad är för närvarande ej inkluderad i vår redovisning. Vi arbetar dock på en systemlösning med dynamiskt portföljhantering där du som kund själv anger kapital, positionsstorlek och courtagenivå och således får en individuell modellportfölj. Vår förhoppning är att få denna på plats under 2018.