Varför börssignaler.se?

Vår affärsidé är att leverera en komplett stödtjänst för privata investerare oavsett tidigare erfarenhet.

I stället för komplicerade analyser och nyhetsbrev bygger vår tjänst på så kallade ‘modellportföljer’ som följs upp i realtid.

Du som kund erhåller information om förändringar i dessa samt dess sammansättning vid varje givet tillfälle. Till respektive modellportfölj finns fullständig redovisning i realtid avseende bland annat daglig utveckling, NAV-beräkning, sektorallokering, marknadsexponering m.m.

Vår fokus är investering i kvalitativa bolag vilket innebär att vi inte investerar i förhoppningsbolag. Vi bevakar ej heller bolag med för låg likviditet och till skillnad mot många andra aktörer så kan du i vår tjänst faktiskt genomföra transaktioner till samma pris som vi redovisar.