Vilken positionsstorlek skall jag köpa i modellportfölj AVANCERAD?

Vid initialt inköp av modellportföljen utgår du från redovisad procentuell vikt (vikt %) för respektive aktie.

Positionsstorleken för nya köp är i dagsläget 2%*. Detta kan komma att justeras. Positionsstorlek anges alltid i e-postutskick och i transaktionshistoriken för modellen.

* Positionsstorleken beräknas på ditt portföljvärde, det vill säga marknadsvärdet på dina innehav + eventuell kassa.