Vanliga frågor och svar

 1. Om Börssignaler.se


  Börssignaler.se (Indexinvestering.se) och dess tjänster drivs av MJS Indexinvest AB, org nr. 559024-0130. Bolaget är momsregistrerat och innehar F-skatt. Ansvarig revisor för bolaget är Baker Tilly Mapema Aktiebolag.

  Börssignaler.se är en finansiell stödtjänst som erbjuds av aktiebolaget MJS Indexinvest AB.

  Bolaget grundades 2015 av Mikael Jonasson och Mikael Svensson. Båda har lång erfarenhet av finansmarknaderna samt stor kunskap inom marknadspsykologi, teknisk analys och systemutveckling.

  Modellerna är i sig utvecklade under många år men idén började med ett eget behov av att tydliggöra regelverk och automatisera vissa delar av den löpande bevakningen för att spara tid. Medan detta arbete pågick blev det tydligt att det var många andra som letade efter samma sak, nämligen automatiserad enkel och tydlig bevakning samt ett regelverk som levererar riskjusterade KÖP/SÄLJ-signaler.

  Idén bolagiserades under 2015 och började med signalmodell TREND och SWING för index och har därefter kompletterats med SWING PLUS vilket är signalmodellen för aktier samt de semi-passiva strategierna under slutet på 2016. Läs mer om oss och bolaget på sidan Om oss (öppnas i nytt fönster).

 2. Är Börssignaler.se en fond/hedgefond?

  Nej. Börssignaler.se är ingen fond eller hedgefond och förvaltar med andra ord inte ditt kapital.

  Som kund hos oss får du istället ta del av våra tekniska köp- och säljsignaler för att sedan sköta dina investeringar själv via din vanliga depå eller bank. Det är tack vare att vi låter dig som kund hantera ditt egna kapital som vi kan hålla så låga priser. Affärsmodellen skapar på detta sätt ett bra alternativ till att investera i aktivt förvaltade fonder eller hedgefonder. Förutom att du alltid har full insyn i dina investeringar och inte blir upplåst i flera månader (normalt i hedgefonder) så erhåller du konstant bevakning av marknaden, samt ges möjlighet till att tjäna pengar i nedgång. Detta utan att avgifterna äter upp en stor del av din avkastning som de gör i de flesta aktivt förvaltade fonder samt hedgefonder vilka inte sällan tar ut över 2-3% per år i förvaltningsavgift.

 3. Är Börssignaler.se finansiella rådgivare?

  Nej. Börssignaler.se / indexinvestering.se (MJS Indexinvest AB) står ej under Finansinspektionens tillsyn. Vi följer dock gällande rekommendationer och lagstiftning vilket inkluderar hänsynstagande till EU:s nya (3 juli 2016) marknadsmissbruksdirektiv (MAD, 2014/57/EU) och marknadsmissbruksförordning (MAR, no 596/2014) samt de riktlinjer och regeltolkningar som löpande tillhandahålls av ESMA och Finansinspektionen.

  För ytterligare information se prenumerationsvillkor och friskrivning.

 1. Passar våra tjänster din investeringsstil?

  Typ av investerare:
  Daytrader (kort sikt, intradag)
  Swingtrader/”aktiv” (medellång sikt, veckor till månader)
  Månadssparare/”semi-passiv” (lång sikt, månader till år)
  Buy & Hold (lång sikt, månader till år)

  Typ av strategi:
  Blankning (Long/short)
  Contrarian
  Mean-Reversion
  Momentum (FA/TA)
  Trendföljande
  Riskpreferens:
  Riskavert
  Riskneutral
  Högrisk
 2. AKTIV investerare

  För aktiva investerare/placerare erbjuder vi vår aktiva tjänst vilken har daglig aktivitet, modellerna klassas som swing-modeller (ej daytrading) och har historiskt levererat ca 5-8 signaler per dag (KÖP+SÄLJ).

  Signalmodellerna SWING (för index) och SWING PLUS (för aktier) är framtagna för att kontinuerligt identifiera fördelaktiga köp- och säljtillfällen vid rekyler i stigande primärtrender samt inkluderar även ett färdigt regelverk som möjliggör mycket god riskhantering på både kort och lång sikt (grundregler).

  SWING och SWING PLUS-modellerna är anpassad för medellånga affärer (veckor till månader) och appliceras på index samt över 120 dynamiskt utvalda aktier från framförallt Large, Mid och Small Cap. Aktierna som bevakas väljs ut från både fundamentala samt tekniska nyckeltal och filtreras dagligen utifrån dessa fastställda parametrar.

  Tidsåtgång för dig som kund: 0-30 minuter per dag

  Läs mer om vår AKTIVA tjänst

 3. PASSIV investerare (månadssparare)

  För de investerare/placerare som inte har tid eller möjlighet att agera på daglig basis är vår passiva tjänst ett utmärkt val. Tjänsten innehåller våra semi-passiva STRATEGIER (färdiga aktieportföljer) med månadsvis justering samt vår långsiktiga trendmodell.

  Signalmodellen TREND analyserar och fastställer börsens långsiktig huvudtrend. Denna kunskap är vital då trenden avgör huruvida det är fördelaktigt eller ej att vara investerad mot aktiemarknaden.

  Målsättningen med våra fyra STRATEGIER är att överavkasta index till lägre risk. Till skillnad från många andra strategier/modellportföljer arbetar vi med parametrar som är lätta att förstå men däremot svåra att applicera utan hjälp, kunskap och tid. Att vi sedan också handlar till samma kurs som du själv kan göra (öppningskurs) separerar oss från andra aktörer på marknaden!

  Våra strategier kombinerar både fundamental och teknisk analys. I den fundamentala analysen fokuserar vi framförallt på kvalitet, det vill säga lönsamhet, värdering och tillväxt. På den tekniska sidan analyserar vi bland annat primär- och sekundärtrend och aktiens individuella samt relativa momentum (jmf. index).

  Tidsåtgång för dig som kund: 0-30 minuter per månad

  Läs mer om vår PASSIVA tjänst

 4. Rekommendation avseende utvärderingstid av våra signalmodeller / strategier

  Avseende signalmodell TREND, vilken enbart arbetar i primärtrenden, bör du redan vid tecknande av prenumeration bestämt dig för att använda tjänsten som ett stöd i din långsiktig bevakning/strategi och som hjälp avseende riskhantering och marknadsexponering.

  För att få en rättvis bild över signalmodellerna SWING (index) och SWING PLUS (aktier) prestation och träffsäkerhet rekommenderar vi att du ger dem minst 3-6 månader vilket är den tid som behövs för att ge bevakade index och aktier en möjlighet att ta sig igenom åtminstone en sekundärtrendscykel, d.v.s. en större svängning inom primärtrenden.

  I likhet med TREND är våra STRATEGIER långsiktiga och du bör ge dem minst 6-12 månader, men även den tidsperioden är egentligen för kort ur utvärderingssyfte. Detta då strategier oavsett regelverk kan underprestera marknaden under relativt långa perioder.

 5. Rekommenderad mäklare

  Det är helt upp till dig att avgöra vilken bank/mäklare du vill använda. Nätmäklarna har dock väldigt fördelaktiga priser, där Avanza och Nordnet dominerar.

  Föredrar du att spara via din ‘vanliga’ bank fungerar det utmärkt, säkerställ dock att det inte tas ut några köp-/säljavgifter samt att förvaltningsavgiften på indexfonden är så nära noll som möjligt, gärna under 0,3%.

  Mäklare Information Lägsta courtage
  avanza Erbjuder gratisfonden Avanza Zero (PASSIV (TREND)) samt courtagefria hävstångsprodukter i Avanza Markets (AKTIV) och ett mini-courtage på 1 kr för mindre aktieköp (AKTIV) 1 kr (aktier)
  0 kr (certifikat)
  nordnet Erbjuder gratisfonden Superfonden Sverige (PASSIV (TREND) samt courtagefria hävstångsprodukter i Nordnet Supermarket (AKTIV) och ett mini-courtage på 1 kr för mindre aktieköp (AKTIV) 1 kr (aktier)
  0 kr (certifikat)
 6. Best practise (signalmodeller)

  Signalmodellerna TREND, SWING och SWING PLUS
  För att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund har vi fastställt något vi kallar för ‘grundregler’. Grundregler är ett totalt ramverk och inkluderar både riskhantering och money management. Ramverket appliceras lite olika beroende på vilken modell du väljer att arbeta utifrån. Se sidan ‘Grundregler‘ för detaljerad information. Notera dock att grundregler enbart är ett förslag på hur du kan applicera våra modeller utifrån ett strukturerat och rationellt perspektiv.

 7. Best practise (strategier)

  Strategi 1-4
  Vänligen se Frågor/svar direkt på strategi-sidan (ny sida öppnas).

 1. Prisstruktur

  Priset är satt lågt för att vi vill nå en bred marknad och hjälpa många småsparare att komma ur dyra aktivt förvaltade fonder och hedgefonder samt påvisa att det inte är svårt att investera på börsen om man bara följer den långsiktiga trenden (primärtrenden), utesluter olönsamma och ej växande bolag samt agerar rationellt och strukturerat. Ingen av prenumerationerna har någon bindningstid utan kan sägas upp när som helst.

  * Vår aktiva tjänst kostar 149 kr/månad
  * Vår passiva tjänst kostar 149 kr/månad
  * Vårt paket med både vår aktiva och passiva tjänst kostar 189 kr/månad alternativt 499 kr/kvartal eller 1799 kr/helår.

 2. Betalningsalternativ

  Börssignaler.se erbjuder en rad säkra betalningsalternativ för din prenumeration, du kan även välja att betala månadsvis eller till ett rabatterat årspris. Självfallet är även momsen avdragsgill om du tecknar en prenumeration som juridisk person.

  Betalningssätt Information Kostnad
  stripe_50 Direkt och säker kortbetalning. Hanteras genom Stripe.com. Din prenumeration aktiveras direkt. 0 kr
  paypal 2 Snabb och säker betalning via Paypal, antingen direkt via ditt Paypal-konto eller med kort. Din prenumeration aktiveras direkt. 0 kr
  billogram Betalning via faktura. Hanteras genom Billogram. Din prenumeration aktiveras automatiskt efter det att betalning är oss tillhanda (normalt 1-2 dagar). 19 kr

  Läs mer på sidan Betalning och säkerhet

 3. Säkerhet

  Samtliga känsliga uppgifter som hanteras vid inloggning och betalning krypteras enligt senaste SHA-256 G4 certifikatet vilket bland annat bidrar till en säkerhetsklassificering högre än vad flera svenska banker idag kan erbjuda!

  (Betyg = A) SSL Server Test – Indexinvestering.se
  (Betyg = A-) SSL Server Test – SEB.se
  (Betyg = B) SSL Server Test – Nordea.se
  (Betyg = C) SSL Server Test – Handelsbanken.se

  ssl

 4. Kapitalkrav (Signalmodeller)

  Avseende TREND kan du börja med hur mycket eller hur lite som helst. Vid väldigt små summor är det däremot viktigt att tänka på hur högt courtage du betalar. Internetmäklarna har generellt mycket lägre priser än de stora bankerna. Om du inte avser att ta korta positioner i nedtrend så kan du börja med så lite som 100kr i en indexfond.

  Ett initialt kapital på 25,000kr och ett månadssparande på 1,700kr vilket motsvarar 10% av den genomsnittliga disponibla månadsinkomsten i Sverige 2014 är ett bra riktmärke för både TREND och SWING (index).

  För SWING+ beror det helt på hur du avser agera på signalerna, hur stor positionsstorlek du avser ta samt om du kommer agera utifrån grundregler eller ej. Kapitalkravet som krävs för att handla samtliga signaler i SWING+ och ha möjlighet att skala av positionen i tre steg och därefter låta sista delen löpa till DFS (defintiv sälj) medför ett relativt stort kapitalkrav.

  Den dyraste aktien som vi bevakar är för närvarande Autoliv med ett aktiepris kring 1,000kr.

  För att kunna skala av i tre steg + DFS (definitiv sälj) krävs det att 4 aktier köps, vilket medför en trade size på 4,000kr.

  Antalet samtidiga positioner varierar över tid.

  En exponering på 1 % per signal (enligt grundregler) medför ett kapitalkrav på:

  4,000 / 1% = 400,000 SEK

  För att minska kapitalkrav kan man utesluta Autoliv. De dyraste aktierna som kvarstår då ligger kring 500kr vilket innebär att kapitalkravet halveras (200,000kr).

  För att ytterligare sänka kapitalkravet kan man välja att anpassa grundregler utifrån sina förutsättningar och exempelvis skala av i ett steg i stället för 3. Detta skulle innebära ytterligare en halvering och bibehållen DFS (100,000kr).

 5. Kapitalkrav (Strategier)

  Kapitalkravet för våra fyra strategier är satt så lågt som det är möjligt.
  Strategi 1) 10 000 SEK
  Strategi 2) 10 000 SEK
  Strategi 3) 12 000 SEK
  Strategi 4) 30 000 SEK
  Läs mer på Strategi-sidan.

 1. Hur ofta skickas signaler ut? (Signalmodeller)

  Hur ofta TREND, SWING samt SWING PLUS skickar ut signaler beror på bland annat primärtrendsriktning, momentum och pris. I volatila perioder skickas det generellt ut fler signaler än under sidåtgående konsoliderande perioder.

  TREND är den modellen som arbetar på längst sikt och antalet växlingar mellan KÖP/SÄLJ är få. TREND växlar dock kontinuerligt mellan KÖP-AVVAKTA/BEHÅLL under uppåtgående primärtrender vilket exempelvis ger bra indikation på när det är lägligt att månadsspara eller inte. Antalet växlingar mellan KÖP-AVVAKTA/BEHÅLL har historiskt varit någon per månad.

  SWING (index) ger betydligt fler signaler än TREND, historiskt 5-10st per år. Men även här är det marknaden som avgör.

  SWING PLUS (aktier) bevakar drygt 130 utvalda aktier vilket självfallet medför att antalet signaler från SWING+ är betydligt fler än vad TREND och SWING levererar. Men precis i likhet med grundmodellerna så är det respektive akties primärtrendsriktning, momentum och pris som styr. Antalet signaler har historiskt varit 3 stycken KÖP och 5 st vinsthemtagningar (VH) per dag.

 2. Blanka på säljsignaler? (Signalmodeller)

  Rent teoretiskt är det möjligt att blanka på samtliga SÄLJ-signaler, dock finns det anledningar att det inte är något vi förespråkar.

  De enda SÄLJ-signalerna som enligt våra modeller är acceptabelt att blanka på är TREND SÄLJ, då med instrumentet BLANKA OMX N (1x neg. exponering mot OMXS30). Anledningen är helt enkelt att man då ligger i fas med marknaden.

  Blankar man på en SÄLJ-signal i SWING eller SWING+ är det en signal som många gånger är triggad i sekundär- eller tertiärtrend, vilken kan vara emot rådande primärtrend.
  En sådan blankning innebär betydligt större risk!

  Om SÄLJ-signalen i SWING/SWING+ däremot inträffar när TREND också indikerar SÄLJ är förutsättningarna mycket bättre och träffsäkerheten betydligt högre då du har den underliggande marknaden med dig och inte emot dig. Däremot ger vi aldrig några rekommendationer utan det är alltid upp till dig som kund att avgöra utifrån din egna kompetens och erfarenhet hur du vill arbeta med våra signalmodeller samt om du vill ta negativa positioner eller inte. Ett tips om du väljer att arbeta kort är att alltid arbeta med tajta stoppar och vara medveten om att volatiliteten i en nedåtgående marknad eller aktie alltid är betydligt större än i en uppåtgående!

 3. Vad betyder VH och DFS? (Signalmodeller)

  VH betyder ‘Vinsthemtagning’ och sker i 3 steg för alla positioner, där 1/3 av befintlig position skalas ner varje gång.

  DFS betyder ‘Definitiv sälj’ och inträffar på fjärde säljsignalen alternativt om positionen har sämst normaliserad avkastning av samtliga positioner i portföljen i det fall en ny KÖP-signal genereras när exponeringstak är uppnått. Oavsett tillfälle säljs alltid 100 % av kvarvarande position vid DFS-signal.

  Både Vinsthemtagning (VH) och definitiv sälj (DFS) är knutna till en KÖP-signal och följs upp på positionsnivå i redovisningsmatris.

 4. Kan flera KÖP/SÄLJ-signaler triggas i samma instrument under en kort tidsperiod? (Signalmodeller)

  KÖP-signaler
  Ja – det är fullt möjligt att flera KÖP-signaler triggas i en och samma aktie under en kort period, dock max 1 per dag. Antingen beror det på att båda underliggande signalmodeller i SWING/SWING PLUS triggar var för sig eller så beror det på att kursen rekylerade efter den första KÖP-signalen för att därefter stiga igen och således på nytt trigga signalen.

  SÄLJ-signaler
  Ja – det är fullt möjligt att flera SÄLJ-signaler triggas i en och samma aktie under en kort period, dock max 1 per dag. Detta då vinsthemtagningsalgoritmen som är applicerad i SWING PLUS består av ett antal underliggande algoritmer som arbetar oberoende av varandra.

 5. Tar modellerna hänsyn till utdelningar och aktiesplittar? (Signalmodeller + Strategier)

  TREND tar hänsyn till utdelningar genom att modellen är applicerad på SIX Return Index vilket inkluderar utdelningar.

  SWING PLUS tar ej hänsyn till utdelningar vilket innebär att redovisningen för SWING PLUS ej inkluderar utdelningar. Avseende aktiesplittar justeras inköpspriser för redovisade positioner manuellt, detta kan innebära att positioner återöppnas om den felaktigt avslutats i redovisningssyfte på grund av en aktiesplitt som inte hunnit korrigeras i förväg.

  STRATEGIER tar hänsyn till både utdelningar och aktiesplittar. Utdelningar bokförs i transaktionshistoriken som ‘Utdelning’, kapitalet allokeras i samband med nästkommande månadsjustering.

 6. Hur ser träffsäkerheten ut? (Signalmodeller + Strategier)

  TREND
  -15%
  från toppnotering år 2000 (IT-kraschen)
  -15% från toppnotering år 2008 (Finanskrisen)
  -10% från toppnotering år 2011 (Eurokrisen/Grekland)
  -12% från toppnotering år 2015

  För ytterligare information se Produktbeskrivning (nytt fönster)


  SWING
  Se Produktbeskrivning (nytt fönster)


  SWING PLUS
  Under perioden 27 april 2015 – 8 september 2016 (OMXS30 = – 16%):
  75 % av samtliga KÖP-signaler har positiv utveckling sedan signalen skickades ut (Buy & Hold)
  58 % vinster och P/L-ratio på 2,72 x (storlek vinst jmf förlust) enligt grundregler.

  För ytterligare information se sidan Statistik/Träffsäkerhet (nytt fönster)


  STRATEGIER
  (inom kort)


 7. Hur fungerar redovisningen? (Signalmodeller + Strategier)

  Vår redovisning bygger på KÖP-signaler och SÄLJ-signaler kopplas till dessa och redovisas som Vinsthemtagning 1-3 (VH 1-3) samt definitiv sälj (DFS). Om en KÖP-signal redan triggat fyra (4) SÄLJ-signaler alternativt en (1) DFS (definitiv sälj) signal ses positionen som avslutad i redovisningssyfte.

  KÖP – DFS = avbryt redovisning
  KÖP – VH 1 – DFS = avbryt redovisning
  KÖP – VH 1 – VH 2 – DFS = avbryt redovisning
  KÖP – VH 1 – VH 2 – VH 3 – DFS = avbryt redovisning

  Nedan finner du några exempel på hur våra e-postnotiser och vår redovisning ser ut.


  Exempel på KÖP-signal

  Exempel på SÄLJ-signal

  Redovisning TREND

  Redovisning TREND

  Redovisning SWING

  Redovisning SWING

  Redovisning SWING PLUS

  Redovisning SWING PLUS

  Redovisning Strategier
 8. Hur snabb behöver jag vara för att kunna replikera redovisade resultat? (Signalmodeller + Strategier)

  Det finns många aktörer där ute som ”manipulerar” sina track-records och genom olika metoder får utfallet att se bättre ut än verkligheten. Vi vill hellre ”underdriva” än överdriva och tenderar att vara väl defensiva i alla resultatuppdateringar. De resultat som publiceras ska praktiskt kunna replikeras av samtliga prenumeranter och inte bara se bra ut i en simulerad miljö där alla variabler optimeras till det bästa tänkbara utfallet.

  Signalmodeller
  Vi rekommenderar att position initieras samma dag. Vi har dock gjort ingående analyser och jämförelser mellan signalkurs, stängningskurs samma dag och öppningskurs dagen efter och skillnaderna är små (~0,5%).

  Strategier
  Vi rekommenderar att justering av innehav sker inom 1 vecka från det att en ny portföljfördelning är redovisad.

Hittar du inte vad du letar efter? Testa att söka på hela vår webbsida med fältet nedan.

[wpbsearch]