Prenumerationsvillkor

När du prenumererar på en tjänst via Börssignaler.se / Indexinvestering.se så ingår du ett distansavtal enligt följande villkor:

 1. Information om leverantören
  Prenumerationstjänsterna tillhandahålls av MJS Indexinvest AB, org nr. 559024-0130. Bolaget är momsregistrerat och innehar F-skatt.

 2. Pris, moms och avtalstider
  Samtliga priser angivna på sidan är inklusive 25 % moms.
  Speciella erbjudanden via samarbetspartners gäller från fall till fall.
  Prenumerationen löper tillsvidare, kund har rätt att när som helst säga upp prenumerationen vilken då avslutas vid nästkommande förfallodag.
  Vid utebliven betalning samt brott mot punkt 11 har MJS Indexinvest AB rätt att avbryta prenumerationen utan dröjsmål.

 3. Leveransvillkor och återbetalningsregler
  MJS Indexinvest AB levererar digitala tjänster via e-post till den e-postadress som uppges vid beställning. Prenumeranten samtycker att tjänsterna levereras utan möjlighet till ångerrätt. Läs mer på Konsumentverkets hemsida avseende ångerrätt.

 4. Kontaktuppgifter
  MJS Indexinvest AB kan kontaktas via telefon, e-post eller DM på Twitter. Kontaktuppgifter finns här.

 5. Krav på programvara och tekniska förutsättningar för att använda tjänsten
  Tjänsten levereras via e-post i textformat. För att kunna ta del av tjänsten krävs en e-postadress och en e-postklient.
  Prenumerant/kund ansvarar för att angiven e-postadress kan ta emot e-post skickade från våra system, ex. vitlistning i SPAM-filter.

 6. Garantier för tjänsten
  Som prenumerant av tjänsten kommer du erhålla e-post från valda signalmodeller så länge prenumerationen är aktiv.

 7. Utebliven leverans
  Vid tekniska problem i leveransen äger MJS Indexinvest AB rätt att debitera kund löpande så länge arbete pågår med att lösa problemen.

 8. Force majeure
  MJS Indexinvest AB skall vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt parternas avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför MJS Indexinvest ABs kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. 

Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter. 

För det fall MJS Indexinvest AB önskar befrielse skall MJS Indexinvest AB utan dröjsmål meddela kunden om detta.

 9. Reklamation
  Om du inte är nöjd med tjänsten kan du själv avsluta prenumerationen via ‘Mitt konto eller via din valda betalningslösning.

 10. Tvist
  Om du har kontaktat oss enligt punkten 9 och inte är nöjd med den lösning som har åstadkommits så kan du vända dig till en konsumentvägledare (Konsumentverkets hemsida) eller till allmänna reklamationsnämnden (Allmänna reklamationsnämndens hemsida).

 11. Förbud mot spridning av information
  Spridning av tjänsten eller information från tjänsten är inte tillåtet oavsett format eller teknik (ex. dokument, e-post, sociala medier och sociala investeringsplattformar). Allt material som publiceras på webbsida eller via e-post skyddas av upphovsrätten. En prenumeration är avsedd för en person, vidaresändning är inte tillåtet. Spridning (ex. citering / retweet) av information publicerad av @indexinvest, @cmjomx via Twitter är inte skyddat av upphovsrätten och får spridas i ursprungligt format så länge den ursprungliga avsändaren är synlig.

 12. Betalningsvillkor
  Betalning av tjänsten sker i förskott månadsvis eller årsvis via faktura, kortbetalning (hanteras via Stripe) eller PayPal. Inga kortuppgifter sparas av MJS Indexinvest AB utan hanteras till fullo genom Stripe och PayPal. Tjänsten aktiveras direkt efter betalningen är MJS Indexinvest AB tillhanda.

 13. Personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
  När du betalar ger du MJS Indexinvest AB tillgång till dina personuppgifter. MJS Indexinvest AB kommer inte att lämna ut personuppgifterna till någon utomstående och uppgifterna används endast för att ta betalt och för att skicka ut erbjudanden rörande våra egna tjänster. Läs mer om personuppgiftslagen hos Datainspektionen.

 14. Friskrivning
  Enligt separat sida Friskrivning.